Vad är DNA analys?

Med DNA analyser är det möjligt att utforska släktskapet med ens förfäder. släktskap och metoden används ofta i faderskapstester och brottsplatsundersökningar. Med DNA analyser kan du även identifiera olika organismer inom olika arter.

Det finns olika metoder som RFLP (Restriction fragment length polymorphism) och PCR (Polymerase Chain Reaction).

DNA analys som metod utvecklades under 1980-talet och en föregångsfigur och tidig pionjär var Alec Jeffreys som var en engelsk genetiker.

Hur görs en DNA analys?

Första steget är att få ut DNA ur cellerna och DNA prov blandas med vatten för att lossa cellerna från materialet.  Därefter värms det upp för att förstöra de värmekänsliga cellerna och cellväggarna och släppa ut DNA som inte är värmekänsligt. Därefter kör man det i en PCR maskin. I maskinen ändras temperaturen efter ett visst schema och gör miljoner kopior av STR-bitarna. Därefter görs en separering och slutligen analyseras resultatet och DNA profilen matchas med olika sorters register.

DNA-molekyler är en lång, vriden kedja känd som en dubbelspiral. DNA ser ganska komplicerat ut, men de består av endast fyra nukleotider:

  • Adenin
  • Cytosin
  • Guanin
  • Tymin

Dessa nukleotider existerar som baspar som kopplas ihop som stegpinnarna i en stege. Adenin och tymin binder alltid tillsammans som ett par, och cytosin och guanin håller ihop som ett par.

Hur unikt är vårt DNA?

I de mänskliga cellerna är DNA:t hårt lindat i 23 par kromosomer. Varje art består av sin unika genetiska sekvens. Majoriteten av DNA varierar inte från människa till människa men det finns cirka 3 miljoner baspar av DNA (cirka 0,10 procent av hela genomet) som varierar från person till person vilket innebär att alla människors gener varierar. Vid en DNA undersökning ser man på en miljondel baspar och de sk STR-områdena vilket är speciella delar på molekylen.

Läs mer om hur DNA analyser fungerar