Vad är Crispr?

0

Med DNA redigering med Crispr-CAS9  hoppas forskarna förändra den genetiska koden och eliminera sjukdomar läs mer om tekniken

Tekniken bygger på ett verktyg som kallas gen-drive, något som forskare har diskuterat sedan 2003 men som har först nyligen blivit möjligt. En gen-drive ökar oddsen att en viss gen kommer att ärvas för alla framtida generationer. Gener utvecklar ibland förmågan naturligt, men om vi kunde iscensätta det medvetet kan små insatser få ha enorm inverkan. Tekniken gör det möjligt för forskare att utrota sjukdomar, ta bort invasiva arter och återskapa det naturliga landskapet.

Genom genredigering är det också möjigt att förändra grödor så att skördar blir större och tekniken går också att använda för djur exempelvis utför forskarna experiment med möss och att göra dem immuna mot bakterier som orsakar Lyme och andra fästingburna sjukdomar.

DNA redigering används inom djurnäring och grödor

Under 2013 drabbades 200 miljoner människor av malaria, och man uppskattar att 584 000 av dem dog, 90 procent i Afrika.  Bill och Melinda Gates Foundation har investerat i forskning kring Malaria vilket leds av Austin Burt, vid Imperial College i London. I laboratorieförsök har gruppen lyckats redigera generna med crispr hos Anopheles gambiae myggor, som bär den parasit som orsakar malaria.

Hur fungerar Crispr-CAS9  tekniken

Det går att stänga av eller ta bort skadliga gener vilket gör det möjligt att byta ut en gen som orsakar en sjukdom. Systemet fungerar som en molekylär skalpell, gör det möjligt att ändra eller ta bort någon sekvens i genomets miljarder nukleotider. Genom att placera det i en organisms DNA, kan forskarna få den nya genen att kopiera sig själv i varje efterföljande generation.

  • Cas9=är en sorts proteinmolekyl som kan klippa DNA molekylen mycket exakt
  • RNA kopplas samman

Crispr-Cas9-systemet  verkar genom en mekanism där Cas9-proteinet binder specifika RNA-molekyler. RNA-molekylerna vägleder sedan Cas9 komplexet till den exakta platsen i genomet som behöver repareras.

Företag som är verksamma med Crispr-CAS9

Företagen flockas för att skapa forskningsverktyg och nya mediciner. Crispr/Cas9 tekniken kommer ha en stor inverkan på läkemedel. 
Sangamo Biosciences
är ett företag som har använt en av dessa tekniker för att utveckla läkemedel. Andra företag som ligger i framkant med genbaserade mediciner är Crispr Therapeutics och Editas Medicine och de har fokuserat på crispr och fått stora belopp av riskkapitalister.

MIT – forskningslabb
MIT forskningslabb försöker designa molekylära verktyg som fundamentalt kan förändra den naturliga världen.
sculptingevolution.org

Karolinska institutet utvecklar programvra kring CRISPR
Karolinska institutet har utvecklat en webbaserad programvara Greenlisted som kan användas kring CRISPR-metodiken
Greenlisted.cmm.ki.se


Share.

About Author

På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.

Comments are closed.