Typ 2 diabetes och fetma kan snart botas med genterapi

0

Ny forskning visar att genterapi kan vända markörer av typ 2 diabetes och fetma hos möss. Resultatet visar att små förändringar av våra gener kommer snart ha möjlighet att vända på metabola sjukdomar som fetma och typ 2-diabetes hos människor.

Det totala antalet fall av diabetes är på uppgång globalt. I hela världen är situationen alarmerande och antalet personer med diabetes nästan fyrdubblades mellan 1980 och 2014, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Även om antalet har varit relativt stadig under de senaste åren har andelen nydiagnostiserade fall bland barn och tonåringar har ökat kraftigt.

Ny forskning ger hopp om att bota denna metabola sjukdom. Forskare ledda av Fatima Bosch, en professor vid Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Katalonien, Spanien, har framgångsrikt kunnat bota sjukdomen hos gnagare.

Prof. Bosch och hennes kollegor uppnådde detta med hjälp av genterapi, en teknik som introducerar nytt genetiskt material i celler för att skapa nyttiga proteiner eller för att kompensera effekterna av funktionsstörningar i gener. Resultaten publicerades i tidskriften EMBO molekylär medicin.

Forskarna använde FGF21 genen för att vända diabetes. Prof. Bosch team designade två musmodeller av fetma och typ 2-diabetes. En var diet-inducerad, och den andra var genetiskt modifierad.

Med hjälp av en Aden-associerade viral vektor som “transport, ”  använde teamet fibroblast Growth Factor 21 (FGF21) genen. Denna gen är ansvarig för kodning av FGF21 protein, som ses som en “större metabolisk regulator ” som stimulerar absorptionen av blodsocker i fettvävnad.

Genterapi användes för att ändra tre vävnadstyper: levervävnad, fettvävnad och skelettmuskulatur. Genom att leverera denna gen stimulerade forskarna produktionen av protein, som fick mössen att gå ner i vikt och sänkte sitt insulinresistens-en stor riskfaktor för typ 2-diabetes. Dessutom gick mössen ner i vikt och behandlingen minskade fett och inflammation i deras fettvävnad.


Share.

About Author

På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.

Comments are closed.