RNA sekvensering

Vad är RNA sekvensering?

RNA-sekvensering (RNA-Seq) revolutionerar studierna av transkriptom. Transkriptomet är allt RNA i en viss vävnad vid en viss tidpunkt och beskriver vilka gener som är aktiva och hur aktiva de är. RNA sekvensering är ett mycket känslig och exakt verktyg för att mäta uttryck över transkriptom och visar tidigare oupptäckta förändringar som sker i sjukdomstillstånd under olika miljöförhållanden och över ett brett spektrum.

Det finns olika metoder för RNA sekvensering

  • Total RNA sekvenseering
  • Målinriktad RNA sekvensering
  • RNA Exome Capture-sekvensering

RNA-Seq tillåter forskare att upptäcka både kända och nya funktioner i en enda analys och möjliggör upptäckt av isoformer, genfusioner, enda nukleotid varianter, allel-specifika genuttryck och andra funktioner utan begränsning av förkunskaper.