Radikalt bioprojekt som kan ersätta gatlyktor

0

Gener som används på växter för att fylla mänskliga behov – Vad händer om vi använder träd för att lysa upp gator i stället för elektriska lampor?
En San Franciso baserad entreprenör Antony Evans försöker utveckla ett nytt projekt för att minska strömförbrukningen som går ut på att använda träd för att lysa upp våra gator istället för att använda elektriska lampor. De är inspirerade av transgena organiskmer dvs djur med gener från andra arter i sitt egna DNA.

A-genen från bakterien Bacillus thuringiensis används tex inom majs och bomull, för att göra grödorna insektsresistenta i en metod som kallas för “pharming” och inom läkemedelsindustrin har man använt mänskiliga gener i växter och djur så att de kan prducera proteiner för läkemedel. I det här nya projektet planerar man använda självlysande bakterier (gener från den marina bakterien Vibrio fischeri) för att skapa självlysande tröd. I projektet använder man växten Arabidopsis thaliana som är mycket vanligt studieobjekt inom växtbiologin och som har ett kort genom. Inom projektet använder man en programvara som kallas Genome Compiler.
Läs artikel i Smithsonian


Share.

About Author

På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.

Comments are closed.