Proteasomens roll vid reparation av DNA skador

0

Syftet med denna forskning att studera och öka förståelsen för vilken roll proteasomen spelar vid reparation av DNA skador.

Proteasomen är central för intracellulär proteinnedbrytning i allmänhet och det är också den som tar hand om den högt reglerade nedbrytningen av specifika proteiner. Med hjälp av tre olika proteolytiska aktiviteter är proteasomerna kapabla till att klyva målproteiner i små bitar.

Proteasomer är involverade i princip varje cellulär process där proteinnedbrytning och dynamisk omorganisation av proteiner är av betydelse. Proteiner som ska brytas ner av proteasomen märks med ett annat litet protein som kallas ubiquitin. På senare år har ett stort antal studier visat att ubiquitylering- processen då ubiquitin konjugeras till målproteiner- spelar en central roll även vid reparation av DNA-skador. Man har också kunnat se att precis vid platsen för DNA-skada sker aktiv poly-ubiquitylering, vilket är den typiska signalen för nedbrytning via proteasomen.

Man har också kunnat se att behandling med proteasome-inhibitorer undergräver cellens förmåga att reparera DNA-skador vilket ytterligare visar på att proteasomen är viktig för dessa processer. På Karolinska Institutet – Institutionen för cell och molekylärbiologi (CMB) pågår forskning kring det här.

Share.

About Author

På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.

Comments are closed.