Vad menas med PCR metoden?

Polymerase Chain Reaction (eller PCR) är en användbar metod för att analysera DNA och den vanligaste metoden.

DNA-analysen sker genom:

  • Utvinning och rening av DNA: dna utvinns ur cellkärnorna och eventuella föroreningar tvättas bort
  • Mängdbestämning
  • Kopiering: innebär att valda delar av arvsmassan, i detta fall de tio STR-områdena (short tandem repeats) och området för könsbestämning kopieras. Kopieringen görs 28 gånger och för varje kopiering fördubblas antalet DNA-molekyler i de utvalda områdena.
  • Separation och utläsning.

Metoden möjliggör för forskare att producera miljontals kopior av en specifik DNA-sekvens på relativt kort tid. För att kunna få ett tillförlitligt resultat krävs ca 70-100 celler DNA.

Denna automatiserade process innebär att man inte behöver använda bakterier för att få fram DNA.