APOA2

APOA2 är en gen som marknadsförs att den bland annat visar hur kolhydrater och fett påverkar din kropp. Apolipoprotein A-II är ett protein som hos människa kodas av APOA2 genen. Denna gen kodar apolipoprotein (apo) A-II, som är den näst vanligast förekommande protein av lipoproteinpartiklar med hög densitet.


Fortsätt läsa →

Märk DNA kom med i nyordlistan 2012

Ordet märk DNA har dykt upp i svenska språkrådet nyordlista för 2012. Med dna-märkning kan man minska stölder av metaller som koppar och bly, cykelstölder och järnvägsstölder. En nackdel ned dna-märkning kan vara att vara blir svårare att sälja på andrahandsmarknaden. Märk DNA är en vätska som innehåller ett speciellt konstgjort DNA, som används för…


Fortsätt läsa →

Stor bråk kring skräp DNA (junk DNA)

Vad är skräp DNA (junk DNA) Forskarna började upptäcka skräp-DNA-sekvenser (eng. junk DNA) redan på 1960-talet. Junk DNA är en populär term för DNA som inte innehåller gener. Detta icke-kodande DNA. De flesta av genomet består av icke-kodande DNA. Eftersom det inte kodas för specifika funktion var det länge tänkt att vara ”skräp”. Dock har…


Fortsätt läsa →

Forskare skriver om ljudfiler till DNA

Forskare har skrivit MP3-filer till DNA, enligt en rapport som publicerades i tidskriften Nature. Men datat är inte bara begränsat till ljudfiler utan i experimentet har man även kodat alla Shakespeares soneter, fotografier, PDF-fil och en del av Martin Luthers tal. De använder en algoritm (trinary) för att omvandla informationen till antalet baser i en…


Fortsätt läsa →