Stor bråk kring skräp DNA (junk DNA)

Vad är skräp DNA (junk DNA) Forskarna började upptäcka skräp-DNA-sekvenser (eng. junk DNA) redan på 1960-talet. Junk DNA är en populär term för DNA som inte innehåller gener. Detta icke-kodande DNA. De flesta av genomet består av icke-kodande DNA. Eftersom det inte kodas för specifika funktion var det länge tänkt att vara ”skräp”. Dock har…


Continue reading →

Forskare skriver om ljudfiler till DNA

Forskare har skrivit MP3-filer till DNA, enligt en rapport som publicerades i tidskriften Nature. Men datat är inte bara begränsat till ljudfiler utan i experimentet har man även kodat alla Shakespeares soneter, fotografier, PDF-fil och en del av Martin Luthers tal. De använder en algoritm (trinary) för att omvandla informationen till antalet baser i en…


Continue reading →