Forskare skriver om ljudfiler till DNA

Forskare har skrivit MP3-filer till DNA, enligt en rapport som publicerades i tidskriften Nature. Men datat är inte bara begränsat till ljudfiler utan i experimentet har man även kodat alla Shakespeares soneter, fotografier, PDF-fil och en del av Martin Luthers tal. De använder en algoritm (trinary) för att omvandla informationen till antalet baser i en…


Continue reading →