Moderskaptest kan göras med mitokondrie-DNA

Din direkta modershärstamning är den linje som följer din mammas moderns härstamning. Mitokondrie-DNA, även populärt känd som Eva-genen, ärvs enbart från modern hos de flesta arter, inklusive människan. Både män och kvinnor ärver mitokondriellt DNA från modern. Detta innebär att fäder inte vidarebefordra sin mtDNA till sina barn. Ditt mtDNA kan spåra din mor, hennes mor, hennes mors mor och så vidare och erbjuder en tydlig väg från dig till en känd eller sannolikt direkt maternell förfader. Att spåra den här genen har blivit ett viktigt verktyg inom antropologin och fältbiologi eftersom det tillåter forskare att studera sambanden mellan populationer.

Du kan genom att studera mitokondriella DNA ta reda på vart dina förfäder kom ifrån i rakt nedstigande led från moderslinjen och geografisk och etnisk härkomst.

Ett exempel är när forskare på Universitetet i Edinburgh hittade DNA spår från Indien hos Prins William. Forskarna hittade en sällsynt mutation av mitokondriellt DNA. DNA kan härledas till Indien flera generationer tidigare och till Eliza Kewark som var prinsessan Dianas släkting på moderslinjen och gift med Theodore Forbes. Eliza Kewark var mörkhyad och beskrevs för sin samtid att hon kom från Armenien eftersom det för den samtiden hade varit ett stigma om det kommit ut att hon hade  “colored blood” och kom från Indien. Men DNA forskningen visar alltså att Eliza med stor sannolikhet härstammade från Indien.

Familjehemligheten var man tyst om när Diana gifte sig med Prins Charles och de indiska generna har med stor sannolikhet ärvts av prins William och hans bror Harry. Läs artikel här

Full mitokondriell sekvens (FMS) är din kompletta mitokondrie-DNA. Det kompletta mitokondriella genomet består av en enda cirkulär DNA-sekvens som innehåller 16,569 baspar. Family Tree DNA FMS testet kallar sitt test för mtFull Sequence test. Detta test kommer att returnera resultat för alla tre delar av din mitokondrie-DNA: HVR1 – 16001 till 16569 HVR2 – 00001 till 00574 kodande regionen – 00575 till 16000