Vad är Mitokondriellt DNA (mtDNA)?

Mitokondrie-DNA har endast en kromosom, och är organiserad som en cirkulär genom. Mitokondrierna  kallas ibland för cellarnas kraftverk och är strukturer inom celler som omvandlar energin från mat till en form som cellerna kan använda. Varje cell innehåller hundratals till tusentals mitokondrier, som är belägna i den vätska som omger kärnan (cytoplasman).

Haplogrupper är familjer med mitokondriellt DNA som kan spåras tillbaka till en enskild mutation vid en speciell plats och tid. Genom att se på den geografiska distributionen av mtDNA typer kan man se hur de kvinnliga förfäderna har migrerat genom historien. Haplogrupp H är den vanligaste Europeiska Haplogruppen och därefter kommer Haplogrupp J1 som kan spåras tillbaka 45 000 år tillbaka i tiden.

Var finns Mitokondriellt DNA?

Mitokondrier har sitt eget DNA (mt-dna) . Mtdna finns i cellernas cytoplasma och innehåller 37 gener som alla är viktiga för normal mitokondriefunktion. I varje mitokondrie finns det flera kopior av detta DNA och det finns många mitokondrier per cell vilket leder till att det är möjligt att analysera även om man har för lite material.

Vad gör mitokondrier?

Mitokondrier producerar energi genom en process som kallas oxidativ fosforylering. Denna process använder syre och enkla sockerarter för att skapa adenosintrifosfat (ATP), cellens huvudsakliga energikälla.

Vissa biologiska material innehåller mycket små mängder kärnbundet DNA, exempelvis
spontant avlossade hårstrån, ben eller tänder som legat nedgrävda många år eller delvis förruttnade likdelar. I spåren kan det dock finnas en annan typ av DNA kallat mtDNA. MtDNA-analys är en specialanalys och inom brottsbekämpning vid grova brott som vid mord.

Bevisvärdet av en mtDNA-analys är lägre än för ett vanligt DNA eftersom mtDNA inte är unikt då det ärvs från modern till barnen och från döttrar till deras barn.