LCN-analys (Low copy number)

Vad är LCN-analys?
LCN-analys eller LCN-metoden (engelsk förkortning för Low Copy Number) är en form av DNA-analys som kan användas när antalet analyserbara DNA-molekyler i ett prov är mycket begränsat.

När används LCN-analys?
LCN-metoden används av polisen vid mycket små spårmängder, t. ex. spår på en armbandsklocka eller glasögon som en viss person använt under en längre tid. Det kan räcka med 1/10 av ett normalt DNA-spår för att få fram en DNA profil.

Vid vilka brott används LCN-analys?
LCN-metoden är en komplicerad metod som används i första hand vid grova brott där vanlig DNA-analys inte räcker till. Med hänsyn till att det rör sig om  små spårmängder är kontaminationsrisken hög och resultatvärderingen är komplicerad vilket leder till att bevisvärdet blir lägre än vid en normal DNA-analys.