INSIG2

Insulin inducerad gen 2, även känd som INSIG2, är ett protein som i människor kodas av INSIG2 genen. Enligt vissa DNA-analyser kan den bland annat påverka vilken sorts träning som passar dig och fetman hos unga kvinnor.

dnaanalys
På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.