Historiska utredningar med DNA prover

Historiker har börjat använda DNA prover för att analysera historiska personer och släktskap.  Man skiljer mellan kärn DNA och mitokondrie-DNA. Forskare kan analysera mitokondrierna, den delen av vårt DNA som alla människor ärver från sin mor och det går att spåra ursprung på mödernelinjen flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns DNA-analyser som kallas SNIPS (Single Nucleotide Polymorphism) och med dem kan man avgöra hårfärg, ögonfärg mm.

De första människorna: de första människornas DNA kartläggs. Läs mer

Ett uppmärksammat fall av en människoliknande varelse i Chile som hade 9 revben och 15 centimeter. Var han människa eller utomjordling. Läs mer

Det har gjorts utredningar om Européernas ursprung
Europeernas ursprung för 4800 år sedan, haplogrupp H och klockbägarkulturen.Läs mer
En internationell forskargrupp har analyserat genomet från jägare/samlargrupper och tidiga jordbruk i Europa vilket de jämfört med moderna människor.

  • Birger Jarl: Om han ligger begravd i Varnhem är inte bevisat men däremot ligger med 65% sannolikhet far och son begravda tillsammans.
  • Den heliga Birgitta: med DNA tester har man slagit fast att det inte kan var den heliga Birgitta eller hennes dotter som förvaras i relikskrinet (forskare Marie Allen på Biomedicinskt centrum i Uppsala)
  • Kopernicus: där Uppsalaforskare jämförde DNA från kroppen med hår som man hittat i en bok
  • Mona Lisa och DNA testning planeras under 2014 av Lisa Gherardini som stod modell för Leonardo da Vinci.
  • Den inflytelserika Isabella Medici – från Italienska ryktbara Medici-familjen har forskarna DNA-testat med ben från sakristian från San Lorenzo i Florens för att ta reda på hennes tidiga död vid 34 års ålder. Isabella var dotter till den mäktiga Cosimo Medici och ärvde honom. DNA-testerna har kompletterats där de gjort ansiktsrestruktion med 3D-skrivare för att försöka fastställa skelett och se om de stämmer med 1500-talsmålningarna men man har ännu inte hittat henne.
  • Jack Uppskäraren (Jack the ripper) analyserades 2014 av professor Ian Findlay med en metod som kallas Cell Track-ID som kan analysera hår som är 160 år gammalt.

Svenska kungars DNA

Olof Skötkonung (980-1022) => H5a (mtDNA)

Birger jarl (1210-1266) = > I1a (Y-DNA) (new)

Valdemar (1240-1302) = > I1a (Y-DNA) (new)

Kristian I (1426-1481) => R1b (Y-DNA)

Hans (1455-1513) => R1b (Y-DNA)

Kristian II (1481-1559) => R1b (Y-DNA)

Gustav II Adolf (1594-1632) => T2 (mtDNA)

Karl X Gustav (1622-1660) => T2 (mtDNA)

Kristina (1626-1689) => H (mtDNA)

Carl XVI Gustaf (1946-) => H (mtDNA)