Historia om DNA forskning och modern biologi

ndaforskningHär är några viktiga milstolparna kring DNA forskning som hjälper oss förstå livet. Men för att förstå komplexiteten av livet har vi fortfarande mycket att upptäcka.

DNA:s historia slog igenom ordentligt i början på 1950-talet då vetenskapsmännen Watson och Crick i Storbritannien upptäckte livets hemlighet vilket idag anses av många som en av 1900-talets största upptäckter.


Några milstolpar inom DNA forskningen

1856-1865 hade Gregor Mendel vetenskapligt påvisat det genetiska arvet. Mendels observationer baserades på visuella observationer och matematik och la grunden till genetiken. Han hande ingen kunskap om processerna i cellerna eller vilka molekyler som var involverade.

1869 blev den schweiziska läkaren Johannes Friedrich Miescher den första vvetenskapsmannensom lyckades isolera nukleinsyror ( Nuclein), den aktiva ingrediensen i DNA. Under de kommande decennierna, upptäckte forskare olika typer av celldelning, och kromosomer.

1903 upptäckte genetikern Walter Sutton genom sitt arbete på gräshoppors kromosomer att det fanns mystiska trådar som förekom i par.

1920 P.A. Levine bestämde de fyra komponenterna i DNA (cytosine, thymine, adenine och guanine).

1928 Griffith experimentet som han gjorde på möss som injicerades med 2 olika stammar av lunginflammation. Griffith experimenterade med bakterier och märkte att mössen dog av den ena stammen men överlevda när de injicerades med den andra stammen.

Foto51

Rosalind Franklin gjorde de första tydliga röntgenbilder av DNA: s struktur. Hennes arbete beskrevs som den vackraste röntgenbilder som någonsin tagit (se foto). Senare har hennes arbete fått större erkännande och det har gjorts en pjäs på Broadway och Stockholm  “Fotografi 51” med Nicole Kidman som handlar om genusaspekterna som gjorde att hon inte fick samma erkännande kring sitt arbete och snuvades på nobelpriset.

 

1941 publicerade genetiker Edward Tatum och George Beadle sitt arbete som handlade om gener och de förklarade för första gången geners ämnesomsättning i cellerna. Tatum och Beadle skulle dela på 1958 års Nobelpris.

1949 Edwin Chargaff mätte de olika DNA baserna för olika djur.

Rosalind Franklin som visade foton som visade molekyler berömda foto 51 som gjorde att man förstod att DNA var helixformad som en spiral.

1950 arbetade biokemisten Erwin Chargaff med nukleotider och att DNA förekommer i ett specifikt mönster. Dessa nukleotider representeras av fyra bokstäver (A, T, G och C) och Chargaff var först med att upptäcka att oavsett art, A och T alltid dök upp liksom G och C.

1962 Watson och Francis Crick får nobelpriset, de forskare som skulle beskriva strukturen av DNA för första gången 1953 spm en dubbelspiral struktur. De kombinerade Chargaff arbete med studier av Maurice Wilkins och Rosalind Franklin och andra forskare. Det har på senare år blivit omdebatterat hur pass stor roll Rosalind Franklin hade i upptäckten men vid den här tidpunkten hade hon avlidit i cancer.

1977 sekvenserar forskare som  Frederick Sanger å ena sidan och Alan Maxam och Walter Gilbert en komplett genomet för första gången vilket skulle medföra att Sanger och Gilbert fick nobelpriset 1980. De börjar med en rund liten bakteriofag som kallas Phi X 174.

1990 en komplett katalogisering av det mänskliga genomet.

2012 Skräp-DNA