Browsing: Genteknik

Genteknik använder bioteknik för att ändra den genetiska koden hos den levande organismen i tex celler i djur, växter och människor.