Browsing: Genetik

Genetik är ärftlighetsläran dvs vetenskapen inom biologin som studerar hur egenskaper ärvs, hur genomet dvs arvsmassan är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna/ arvsanlagen uppstår och den biologiska variationen.

Genetik aging
0

Mänsklig åldrande och genetik

Människans livslängd är komplex och man har börjat studera de genetiska förutsättningarna även om data har varit begränsad. Djurmodeller antyder antyder att insulin/IGF-1 är något som påverkar åldrandet och livslängden.