Faderskapstest med DNA

Faderskapstester

Faderskapstest är en av de mest populära dna-testerna och är ofta väldigt viktigt för de som använder det.  DNA faderskap testning är den mest använda metoden för att bekräfta en biologisk relation mellan en påstådd förälder och deras syskon.

När proverna behandlas så kommer laboratoriet utfärda en DNA-profil som är unik för individen. Det går att upptäcka dina fäders släktlinje med ett Y-DNA-test. Med den här typen av test kan man se din direkta faders linje (din far, din farfar, osv) med Y-DNA-testning. Faderskapstestet gör att det går att bevisa länken mellan pappan och ett barn. Det är viktigt att ett DNA faderskapstest utförs korrekt och falska resultat kan uppstå när personer som deltar i faderskapstestet är närbesläktade exempelvis 2 bröder som delar en stor del av dna:t, vid mutationer eller om proverna inte hanteras rätt.

Om man utför faderskapstest pga juridiska orsaker är det vanligt kring:

Att fastställa att en person är far till ett barn.

 • Underhållsfrågor
 • Skattefrågor
 • Arvsfrågor

Om syftet med faderskapstestet är juridiskt är det bra om testet utförs av 3:e person och ett laboratorium istället för hemmatester. Det är mycket ovanligt att en person försöker fuska i ett faderskapstest när de tillhandahåller sitt eget prov eftersom syftet är att de vill veta sanningen. Exempel på fusk är mödrar som vet att det är högst troligt att den man som provas är inte den biologiska fadern.

Olika typer av DNA-tester

Desto flera markörer som man ser på desto mer detaljerat resultat exempelvis finns det DNA test företag som erbjuder DNA tester med olika nivåer där det är dyrare desto fler markörer du testar.

 • Y DNA 12 markörer
 • Y DNA 37 markörer
 • Y DNA 67 markörer
 • Y DNA 111 markörer

Att spåra en okänd fader i släktleden

Om man ägnar sig åt släktforskning och vill få fram en okänd fader så kan man behöva testa egna släktningar på bägge sidorna av släktträdet och jämföra släktträden. Din rådata med DNA kan du analysera med gratistjänster som GEDMatch och DNAGedCom.

Det finns en hel del felkällor som att det genetiska arvet går tillbaka längre bak i tiden och du kan behöva komplettera med arkivforskning i kyrkoarkiv, domstolsarkiv, kommunarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll, riksarkivets barnhemsarkiv etc.

Läs mer på testföretaget: Family Tree DNA

Företag som är specialiserade på faderskaps DNA-test

Det finns ett antal DNA-test företag som är specialiserade på faderskap, identitetsfrågor, forensic och DNA-tester i samband med invandring . Några av dessa företag erbjuder även etnicitets test som en sekundär produkt.

 • Determigene
 • DNA Reference Laboratory
 • DNA Diagnostics Center (US)
 • DNA Diagnostics Centre (UK)
 • AncestrybyDNA
 • DNA Tribes
 • DNAFindings
 • DNAForce
 • DNA Solutions
 • easy-DNA.com
 • easydna.co.uk
 • easydna.com.au
 • Genetic Testing Laboratories
 • Indian Biosciences
 • International Biosciences
 • Nimble Diagnostics