Epigenetik – vad är det?

Epigenetik är ett spännande forskningsområde inom biologin som sysslar med hur man använder och kontrollerar DNA. Många forskare är engagerade kring mekanismen hur vissa gener aktiveras och eller stängs av. Svaret är epigenetik efter det grekiska ordet “epi” (= för över eller ovan) där egenskaper kan överföras från en generation till nästa. Hur gener slås på och av vid rätt tidpunkt och på rätt plats är en avgörande och viktig fråga för många forskare.

Redan på 60-talet upptäckte Mary Lyon X-inaktivering dvs att det gick att stänga av kvinnans X-kromosomer – generna är kvar och intakta men hälften är avstängda och förändringen visade sig vara kvar vid celldelningen. Epigenetik beskrivs som cellulära minnen som nedärvs från en cell till en annan  som orsakas av andra mekanismer än förändringar i den underliggande DNA-sekvensen. Du kan tex ärva egenskaper från dina mor- eller farföräldrar och det finns studier som visar hur generna från en person som drabbats av svält i vissa fall kan ärvas till senare generationer.

Definition: epigenetik
Epigenetik är vetenskapen om kemiska förändringar i arvsmassan som långsiktigt påverkar en gen på annat sätt än genom förändring av deras sekvens av kvävebaser.

Epigenetiska förändringar är ärftliga genom celldelningen, och i vissa fall har möjlighet att bete sig på liknande sätt som mutationer i termer av deras stabilitet. Epigenetiska modifieringar är reversibel och därför har potential att manipuleras terapeutiskt. Epigenetik är ett extremt hett ämne för forskning. Avvikande epigenetisk kontroll kan bidra till sjukdomar som cancer även om DNA inte är tillräckligt för att förklara de förändringar som sker.

Intresserad av att lära dig mer om epigenetik?
Läs en gratis online kurs om Epigenetik på University of Melbourne
Wikipedia om Epigenetik