Första mänskliga embryot med DNA redigering och CRISPR

0

Forskarna korrigerade gen för hjärtfel

Amerikanskaforskare har framgångsrikt redigerat DNA från mänskliga embryon för att radera ett ärftligt hjärtfel. Detta är första gången man framgångsrikt har reparerat bristfällig DNA i ett levande embryo.

Forskarna sade i intervjuer i veckan att de anser att deras arbete är mycket grundläggande. Embryona tilläts växa för bara några dagar, och det var aldrig någon avsikt att implantera dem för att skapa graviditet. Men de erkände också att de kommer att fortsätta att utveckla tekniken med slutmålet att kunna ”korrigera” sjukdomsframkallande gener i embryon som utvecklas till spädbarn. Detaljer offentliggjordes i ett research-papper i tidskriften Nature.

Experimentet är det senaste exemplet på hur verktyget CRISPR använts vilket är en typ av”molekylära saxar”. Forskarna kan potentiellt stoppa genetiska sjukdomar hos människor innan de föds även, enligt den internationella forskargruppen. I studien, där ett forskarlag från Oregon Health och Science University och Institute of Basic Science i Sydkorea varit involverade sprutade de spermier som bär genen för hypertrofisk kardiomyopati som är en vanlig hjärtsjukdom till friska ägg. Varje generation får denna reparation eftersom de har tagit bort den sjukdomsalstrande genvarianten.


Share.

About Author

På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.

Comments are closed.