KCTD10

KCTD10 (kaliumkanalen tetra domän innehållande 10) är en proteinkodande gen. Enligt en del DNA-analyser som marknadsförs på den svenska marknaden sägs den ge vi...

Autosomalt DNA

Vad är Autosomalt DNA (atDNA)? Autosomalt DNA är DNA från en av våra kromosomerna i cellkärnan. Allmänhet utesluts könskromosomer. Människan har 22 par autosoma...