DNA testa kött och livsmedel

Det går att använda DNA tester för livsmedelstester exempelvis för att kontrollera kött och att livsmedlet inte säljs under falskt varumärke. Myndigheten Livsmedelsverket har använt tekniken för att kontrollera hästköttsfusket och analyserat griskötts dna och hästkötts dna på ätfärdiga maträtter. Läs mer