Vad är DNA sekvensering – olika metoder

Vad är DNA sekvensering?

DNA-sekvensering (engelska: DNA Sequencing ) är processen att avgöra den exakta ordningen av nukleotider baser i ett segment av DNA. Metoden uppfanns under andra halvan av 1970-talet.

DNA-sekvensen innehåller all information som en levande organism måste överleva och reproducera. DNA-sekvensering kan användas i medicin för att identifiera, diagnostisera och möjligen hitta botemedel för ärvda eller förvärvade genetiska sjukdomar. I biologi har studier av DNA-sekvenser blivit ett viktigt verktyg för att att upptäcka defekta gener.

Dna-sekvensering är den process som används för att med biokemiska metoder bestämma ordningen av kvävebaserna (nukleotiderna) adenin, guanin, cytosin och tymin i dna. Det första steget i DNA sekvensering är att få ut DNA från cellen vilket kan göras mekaniskt eller kemiskt.

DNA sekvensering på människor

Gener bär den information som gör dig till du. Så det passande att sekvenserade DNA lagras i en dator och genomet tar upp till 150 GB minne att lagra.

Personen som undersöker DNA skickar proverna till ett labb eftersom utrustningen är dyr och kräver specialistkompetens.

Det finns olika metoder för DNA sekvensering

 • Sanger-dideoxy-metoden är den vanligaste metoden och har fått stor spridning.
 • Pyrosekvensering
 • Shotgun sequencing (gör det möjligt att sekvensera hela genom)
 • NGS-teknik och plattformar- nästa generations sekvensteknologi
 • Helgenom-sekvensering  (whole genome) är den mest omfattande metoden för att analysera hela genomet
 • Riktad sekvensering (targeted resequencing) ser man på en delmängd av gener eller regioner i genomet som är isolerat och sekvenserat, så att forskare kan fokusera tid, kostnader och analys på specifika områden av intresse.
 • Chip sekvensering (ChIP-SEQ) – kombinerar kromatin immunoprecipitation (ChIP) analyser och sekvensering
 • Exome sekvensering
 • De Novo sekvensering
 • RNA-sekvensering (transkriptom)
 • RNA-sekvensering (kvantifiering)
 • Lång icke-kodad RNA-sekvensering
 • Sekvensering av enstaka celler

Det går att bestämma DNA-sekvenser (sekvensera) på flera tusen baspar på några timmar. Nästa generationen och tredje generationens sekvenserings tekniker har börjat få stora effekter inom den biologiska forskningen. Det finns fortfarande stora utmaningar vilket man i dagsläget löser genom att använda parallella tekniker.

Illumina är världens största företag inom DNA sekvensering

I januari 2014 meddelade det genomiska sekvenseföretaget Illumina att det hade utvecklat en desktop sekvenser som kan kartlägga det mänskliga genomet till en så låg kostnad som $1000. Det är ungefär en tiondel av kostnaden för nuvarande sekvenseringsteknik.

På sikt innebär de lägre kostnaderna för sekvensering att biotekniska startups kommer ha råd med kvalificerad högteknologisk utrustning, och med det, kommer de att kunna peka ut de genetiska mutationer som orsakar vissa sjukdomar. På sikt kommer företagen kunna utveckla diagnostiska verktyg och terapeutiska läkemedel som riktas mot specifika mutationer.

Illumina utvecklar även blodtester som ska screena cancer innan symptomerna visar sig.

Oxford Nanopore utvecklar små DNA sequencers

Oxford Nanopore utvecklar små hemkit för DNA sekvensering. Priserna börjar kring 1000 USD.

Mer information
store.nanoporetech.com

Veritas genetics

Veritas genetics köpte en av de mest inflytelserika Curoverse som jobbar med artificiell intelligens och tolkar den genetiska risken för vissa sjukdomar. Båda företagen kommer från George Churchs produktiva Harvard lab som startade ett projekt för flera år sedan att sekvensera det mänskliga genomet och länka till hälso information.