DNA Polymeras

DNA Polymeras är ett enzym som finns i alla levande organismer (förrutom en del virus) och som används vid replikering av cellernas DNA. DNA-polymeraser, som de flesta enzymer, är proteiner, och koden för deras primärstruktur (deras aminosyrasekvenser) ingår i genomet.

DNA-polymeras är aktivt vid replikation av cellernas DNA, som är det första steget i celldelningen. Det innebär att det är ett enzym som kopierar DNA till mer DNA. När en cell delar sig, vidarebefordrar den genetisk information genom att producera kopior av sitt DNA.

Polymeras chain reaction (PCR)
Karry Mullis fick nobelpriset i sina studier kring hur man reproducerar DNA genom en speciell bakteriell enzym som kallas DNA polymeras där man använder en process med cykler av värme.

Det finns 5 kända Prokaryota DNA-polymeraser:

  • Pol I: inblandad i DNA-reparation; har 5 ‘-> 3’ polymerasaktivitet, och båda 3 ‘-> 5’ exonukleasaktivitet (korrekturläsning) och 5 ‘-> 3’ exonukleasaktivitet (RNA primer borttagning)
  • Pol II: involverade i att reparera skadat DNA; har 3 ‘-> 5’ exonukleasaktivitet.
  • Pol III: huvud polymeras i bakterier (som ansvarar för förlängning); har 3 ‘-> 5’ exonukleasaktivitet
  • Pol IV: en Y-familj DNA-polymeras
  • Pol V: en Y-familj DNA-polymeras

Det finns åtminstone 15 eukaryota DNA-polymeras

Läs mer omj DNA polymeras på Wikipedia