Corona vaccin – nyheter om corona viruset

0

Företagen gör sitt bästa för att påskynda experimentella läkemedel och vacciner för COVID-19. Det finns inget vaccin i dagsläget mot Corona men forskargrupper i olika länder och läkemedelsföretag kapplöper för att utveckla läkemedlet för att stoppa covid-19.

De olika forskargrupperna samarbetar och det finns flera parallella linjer. I Sverige ligger Karolinska Institutet långt framme och KI-forskarna Ali Mirazimi och Matti Sällberg satsar på att ta fram ett prototypvaccin mot det nya coronaviruset.

Coronavirus är inte en typ av virus; Det är en stor familj av virus som också omfattar SARS och flera andra mindre till större luftvägssjukdomar.

Gensekvensen
Kineserna har sekvenserat det genetiska materialet av Sars-CoV-2 som är viruset som orsakar Covid-19. Sars-CoV-2 delar mellan 80% och 90% av dess genetiska material med viruset som orsakade Sars – därav dess namn. Båda består av ribonukleinsyra (RNA) inuti en sfärisk proteinkapsel som är täckt av spikar. Läs mer: The man behind the sequencing of the coronavirus could have keys to the disease.

Hur fungerar vacciner

Alla vacciner fungerar enligt samma grundprincip. De presenterar en del av eller hela patogenen på det mänskliga immunsystemet, vanligtvis i form av en injektion och vid en låg dos, för att uppmana systemet att producera antikroppar mot patogenen.

Antikroppar är ett slags immunminne som, efter att ha framkallats en gång, snabbt kan mobiliseras igen om personen utsätts för viruset i sin naturliga form.

Mediciner som testas

Tidiga data från kliniska prövningar som utförs i Kina har visat att klorokinfosfat kan hjälpa till att behandla den Covid-19 enligt en artikel i Clinicaltrialsarena.

Zhang Xinmin som leder The China National Center for Biotechnology Development har kommenterat att Cloroquine är en av tre läkemedel som har varit positiva mot det nya coronaviruset enligt China Daily. De andra två läkemedlen är Favipiravir och Gileads medicin Remdesivir.

Chloroquine är ett anti-malaria medicin som godkändes först i USA 1949 och som kör experimentellt i Sydkorea, Belgien och Kina mot Covid-19. Medicinen tros öppna upp zink tillförsel till cellerna. I Kina har de använt läkemedlet på 10 sjukhus enligt Clinicaltrialsarena. Även i Frankrike har de gjort framgångsrika tester och president Trump äter medicinen trots att många läkare tycker det är en dålig idé’

China National Center for Biotechnology Development biträdande chef Sun Yanrong sa att Chloroquine valdes efter flera screening rundor av tusentals befintliga läkemedel. Enligt Sun har patienter som behandlats med Cloroquine visat en bättre nedgång i feber, förbättring av lung CT bilder, och krävs en kortare tid att återhämta sig jämfört med parallella grupper.
Andelen patienter med negativa viral nukleinssyra tester var också högre med anti-malarialäkemedel. Klorokin har hittills inte uppvisat några uppenbara allvarliga biverkningar hos de mer än 100 deltagarna i försöken.
En studie i USA visade att hydroxychloroquine inte var speciellt effektiv och det kan vara skadligt för hjärtat. Även amerikanska läkemedelsverket avråder från medicinen.

Favipiravir har utvecklats av ett dotterbolag till Fujifilm, och visat positiva resultat vid kliniska prövningar i Wuhan och Shenzhen med 340 patienter. Patienter som fick läkemedlet i Shenzhen visade sig vara negativa för viruset efter en median på fyra dagar efter att ha blivit positiva, jämfört med en median på 11 dagar för dem som inte behandlades med läkemedelt. Dessutom bekräftade röntgenbilder förbättringar i lungtillstånd hos cirka 91% av patienterna som behandlades med favipiravir, jämfört med 62% utan läkemedlet. Källa Guardian

Remmdesivir från Gilead Sciencies är ett antiviralt läkemedel mot ebola som blockerar virusets förmåga att kopiera sin arvsmassa. Det är ett experimentellt läkemedel som testas i USA, Kina och Sverige.

Forskning kring vacciner

Nya metoder kringgår proteinet och bygger vacciner från den genetiska instruktionen. Detta är fallet för Moderna och CureVac, som båda bygger Covid-19 vacciner från messenger RNA. Det pågår kliniska studier från amerikanska hälsomyndigheten NIH kring vaccinet.

University of Pittsburgh School of Medicine forskare har beskrivit ett potentiellt vaccin mot SARS-CoV-2, dvs det nya coronavirus som orsakar covid-19 pandemi. När vaccinet testas på möss producerar det antikroppar som är specifika för SARS-CoV-2 i mängder som anses vara tillräckliga för att neutralisera viruset.

Kaiser Permanente Washington Research Institute  har gjort tester på människor med mediciner från biotech bolaget Moderna. De jobbar med framförallt med olika lungsjukdomar.

 • University of Queensland i Australien har också testat på människor
 • Det tyska bolaget CureVac
 • University of Oxford
 • Sabbin Vaccine Institute
 • Novavax
 • Svenska firstnorth bolaget ISR och biotechbolaget Tcer har påbörjat att ta fram ett vaccin med målsättningen att det ska prövas på männisor sista kvartalet 2020.
 • Kina har ett projekt kring vaccin som leds av Chen Wei, of China’s Academy of Military Medical Sciences
 • Vector Institute i Ryssland 

Länder som varit framgångsrika

Se statistik för alla länder här.

 • Finland – precis som Sverige så följer de inte WHO:s råd och testar bara sjuka och riskgrupper med coronavirus tester
 • Norge – landet har haft de mest strikta reglerna sedan 12:e mars och även stängt förskolor. De använder även mobilspårning av corona-smittan tillsammans med teleoperatörerna.
 • Singapore
 • Estland
 • Polen
 • Israel – har mobilspårning av coronasmittan
 • Tjeckien
 • Sydkorea har testat mer än 270 000 människor vilket är mer än något annat större land vilket de har lyckats att skala up och de har lyckats hitta kluster med smittohärdar i kyrksamfund och callcenters enligt en artikel i Sciencemag. De har också upparbetat guidelines för medicinering beroende på åldersgrupper.
 • Japan där de testar läkemedlet favipiravir.

Vad ska du undvika?

Covid-19 verkar påverka lungorna mer än något annat organ. Det finns vissa studier som visar att icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan förvärra loppet av en lunginflammation. Källa
Samtidigt visar Ibuprofen debatten risken med rykten kring covid-19.

Fler män än kvinnor dör av covid-19. Ett skäl kan vara att män har fler ACE-2-receptorer, som är virusets väg in i kroppen.
– Teoretiskt kan det vara en av orsakerna varför männen är överrepresenterade, säger Soo Aleman, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i en artikel i Aftonbladet.

COVID-19 verkar komma in i kroppen med hjälp av ACE2-receptorer (finns på ytan av många celler, särskilt i lungorna. Finns också i höga koncentrationer i hjärta och njurar.)

Det finns två huvudsakliga läkemedel som är utformade för att sänka blodtrycket genom att “störa” med RAAS-systemet. ACE-hämmare (angiotensin konvertera enzymhämmare), och ARBs (angiotensin II receptorblockerare). Dessa är mycket allmänt föreskrivna.

Vissa människor har föreslagit att dessa läkemedel bör stoppas. Andra har föreslagit att de bör fortsätta. Du kanske kan se varför råden är motsägelsefulla, med tanke på alla möjliga interaktioner så prata med din läkare vad som gäller för dig.

Det verkar som COVID-19 skapar hypokalemi (en låg blod kaliumnivå). En stigande kaliumnivå indikerar återhämtning från viruset. Detta beror förmodligen på störningar med hormonet Aldosterone på grund av nedbrytning av många ACE-receptorer i kroppen. Källa

Naturläkemedel som kan ha effekt

Vitaminer är kontroversiellt och medicinsk forskning tenderar att vara mycket kritisk till användningen av vitaminer. Men här är några källor kring deras positiva effekter kring covid-19.

 • Havtornsbär kan ha en effekt och det finns koreansk forskning kring jästa havtorn.
 • C-vitamin har visat sig ha många, många, positiva effekter på immunsystemet. Det skyddar också blodkärl – vilket förhindrar / fördröja passage av patogener från blodomloppet. Källa
 • Vitamin-D. Källa
 • Potasium. Källa
 • Förr i tiden drack man fläderte med honung vilket rekommenderades mot spanska sjukan.

Är det luftburet?

WHO har gått ut och sagt att det är möjligt att smittan är luftburet.

Vetenskapliga resultat tyder på att aerosol- och fomitöverföring av SARS-CoV-2 är möjlig eftersom viruset kan förbli livskraftigt och smittsamt i aerosoler i timmar och på ytor upp till dagar. Livskraften hos viruset var dessutom långvarig på rostfritt stål och plast. Vetenskaplig studie här.

Tekniska lösningar

 • I Kalifornien har de satt upp en Coronavirus tracker med alla fallen.
 • Coronavirus update – statistik från olika länder
 • Statistik för Sverige
 • Norska appen Simula som är frivilig att landa ner. Håller reda på vilka som varit minst 2 meter och minst 15 minuter från den drabbade.
 • Tracetogether – används i Singapore

Jag hoppas att vissa människor har funnit detta användbart. Om något jag har skrivit här visar sig vara fel, eller farligt, kommer jag att ändra texten. Texten är byggd enligt principen “first, do no harm” och bygger till stora delar på direktöversättningar från andra källor som verkar tillförlitliga.

Lyssna alltid i första hand på vad din läkare säger om sjukdomen eftersom det kan finnas felaktigheter i den här texten som inte gäller för just dig.

Läs mer

Cepi är ett samordningsprojekt- Coalition for Epidemic Preparedness Innovations leder jobbet för finansiering av finansiera och kordinera Covid-19 insatser

Vetenskapsjournalen Nature har skrivit en artikel The Pandemic Pipeline med tekniska detaljer om forskning för att få fram ett vaccin.

Dr Malcolm Kendrick har skrivit en artikel om olika läkemedel och har mer djupgående information kring vitaminer.


Share.

About Author

På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.

Comments are closed.