Bota cancer med genetik – revolution av nya läkemedel och vacciner

0

Cancer dödade 8 800 000 människor i 2015 över hela världen enligt WHO.  Traditionell onkologibehandling har till stor del fokuserat på att rikta varje persons tumörer och cancer celler med samma metoder. Behandling av cancer med kemoterapi är en balansgång där man använder droger för att döda alla cancerceller innan drogen dödar patienten.

Varje cancerform är unik och utvecklingen av genomsekvensering har banat väg mot en ny cancer behandling optimerad för dessa unika egenskaper och personlig immunterapi. Amerikanska Onkologisamfundets möten fokuserar alltmer på individanpassad immunterapi.

Immunförsvaret är komplext

Jämfört med trubbiga och traditionella läkemedel är vårt immunförsvar ett komplext system som skyddar oss mot de flesta sjukdomar och att hålla oss friska under hela våra liv.

Immunförsvaret består av en mängd olika celltyper som bekämpar sjukdomar. Vissa immunceller slå larm när ett problem misstänks, och andra celler kan upptäcka unika sjukdoms funktioner. Immunsystemet kan också bilda långvariga minnen specifika för sjukdomen. Med detta synsätt kan forskare utveckla cellbaserade terapier som använder bearbetade celler från immunsystemet.

Korrekt konstruerade immunceller gör det möjligt för forskarna att arbeta med mycket specifika, långvariga mekanismer mot en sjukdom. I motsats till enskilda molekyler, som är mer begränsade i sina möjligheter, skulle cellbaserade terapier kunna använda hela spektrumet av naturliga försvarsmekanismer för att bekämpa sjukdomar. De senaste framstegen inom cellbaserade terapier är de dramatiska framsteg av som har gjort inom chimeric antigen receptor T (CAR-T)
(svenska: chimära antigen receptor).

Nya mediciner och vaccin

Utöver bröstcancer kan personlig immunoterapi öka överlevnaden hos hjärncancer patienter, enligt en studie från University of California Los Angeles.

SQZ Biotech är ett amerikanskt biotech bolag som kommer från MIT som har utvecklat en plattform som kan leverera nästan alla material av intresse i en rad olika celltyper. Deras mest kända produkt är CellSqueeze.

Amerikanska läkemedelsverket (Food and Drug Administration) har godkänt Keytrada från Merck som är ett personligt och injicerbara läkemedel. Keytrada är en immunterapi för patienter som har genetiska buggar i så kallade “mismatch repair” gener. Keytruda hjälper immunförsvaret att förstöra cancerceller och ger ökad överlevnad för patienter med hudcancer, Hodgkins lymfom och cancer i urinblåsan.

Mutationer i dessa gener betyder att deras celler inte reparerar fel i DNA vilket kan utlösa cancer, men  gör att deras tumörer särskilt mottagliga för droger som Keytruda.

Keytruda fungerar genom att frigöra kroppens immunförsvar och attackerar tumörer och godkändes för att behandla avancerad hudcancer 2014. Sådana läkemedel, som kallas kontrollpunkt-hämmare, har varit framgångsrika och räddat livet på förre amerikanske presidenten Jimmy Carter.

Mitra Biotech, med huvudkontor i Boston och med labb i Bangalore har utarbetat en modell som matar en patients tumörbiopsier i en maskininlärningsalgoritm för att förutsäga hur hon kommer att reagera på olika droger.

BioNTech baserat i Tyskland, har utvecklat flera metoder behandlingar av  cancer med imunterapi: proteinkodning och protein terapi, genetiskt modifierade T-celler, små molekyl terapier, samt en diagnostik plattform som identifierar de bästa behandlings alternativ för varje patient.

Dessa metoder inriktas på den specifika arvsmassans sekvens av maligna tumörer, och till skillnad från cellgifter och strålning kan de döda specifika cancer celler utan så många biverkningar.

Mayo Clinic i Jacksonville USA utvecklar bröstcancer och äggstocks cancervacciner som syftar till att stimulera immunförsvaret direkt efter att tumörerna har tagits bort genom kirurgi.

EpiVax Oncology är ett precisions vaccin som utnyttjar kroppens eget immunsystem för att attackera och förstöra cancerceller.

I augusti 2019 kommer Cambridge HealthTech Institute vara värd för sin tredje årliga personliga cancer vaccinmöte. Det finns sannolikt 20 gånger fler företag och forsknings institutioner fokuserat på utveckling av personlig immun terapi för cancer behandling idag, jämfört med ett decennium sedan.

Blodprov för att upptäcka cancer

Forskare håller på att utveckla ett test som kan upptäcka DNA-mutationer som cirkulerar i mänsklig plasma som kan vara indikatorer på förekomsten av en solid tumör.

Enligt clinicaltrials pågår en pilotstudie för att mäta positiva och negativa prediktiva värden av denna analys som en indikator på förekomsten av en tumörer.
Blodprov kommer att separeras i plasma och cellulär fraktion inklusive erytrocyter och Buffy Coat. Plasma fraktionen kommer att placeras i ett separat rör och frysas för efterföljande analys. DNA-analys använder UBC/Boreal.


Share.

About Author

På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.

Comments are closed.