Bota cancer med genetik

Behandling av cancer med kemoterapi är en balansgång där man använder droger för att döda alla cancerceller innan drogen dödar patienten.

Immunförsvaret

Jämfört med sådana trubbiga och traditionella läkemedel är vårt immunförsvar en komplext system som skyddar oss mot de flesta sjukdomar och att hålla oss friska under hela våra liv.

Immunförsvaret består av en mängd olika celltyper som bekämpar sjukdomar. Vissa immunceller slå larm när ett problem misstänks, och andra celler kan upptäcka unika sjukdoms funktioner. Immunsystemet kan också bilda långvariga minnen specifika för sjukdomen. Med detta synsätt kan forskare utveckla cellbaserade terapier som använder bearbetade celler från immunsystemet. Korrekt konstruerade immunceller gör det möjligt för forskarna att arbeta med mycket specifika, långvariga mekanismer mot en sjukdom. I motsats till enskilda molekyler, som är mer begränsade i sina möjligheter, skulle cellbaserade terapier kunna använda hela spektrumet av naturliga försvarsmekanismer för att bekämpa sjukdomar. De senaste framstegen inom cellbaserade terapier är de dramatiska framsteg av som har gjort inom chimeric antigen receptor T (CAR-T)
(svenska: chimära antigen receptor).

Nya mediciner

SQZ Biotech har utvecklat en plattform som kan leverera nästan alla material av intresse i en rad olika celltyper.

Amerikanska läkemedelsverket (Food and Drug Administration) har godkänt Keytrada från Merck som är en immunterapi för patienter som har genetiska buggar i så kallade “mismatch repair” gener.

Mutationer i dessa gener betyder att deras celler inte reparerar fel i DNA vilket kan utlösa cancer, men det gör också deras tumörer särskilt mottagliga för droger som Keytruda.

KEYTRUDA fungerar genom att frigöra kroppens immunförsvar och attackerar tumörer och godkändes för att behandla avancerad hudcancer 2014. Sådana läkemedel, som kallas kontrollpunkt-hämmare, har varit framgångsrika och räddat livet på förre amerikanske presidenten Jimmy Carter.

Blodprov för att upptäcka cancer

Forskare håller på att utveckla ett test som kan upptäcka DNA-mutationer som cirkulerar i mänsklig plasma som kan vara indikatorer på förekomsten av en solid tumör. Enligt clinicaltrials pågår en pilotstudie för att mäta positiva och negativa prediktiva värden av denna analys som en indikator på förekomsten av en tumörer.
Blodprov kommer att separeras i plasma och cellulär fraktion inklusive erytrocyter och Buffy Coat. Plasma fraktionen kommer att placeras i ett separat rör och frysas för efterföljande analys. DNA-analys använder UBC/Boreal.

dnaanalys
På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.