Analysera växters DNA

dnaDNA teknik har inneburit en revolution för biologin där tidigare system har ifrågasatts eftersom analyser av djur och växters celler och kemi visar nya och ibland förbluffande släktförhållanden exempelvis har mikroorganismer och bakterier visat sig vara mer komplexa livsformer.

“1000 Plant Genome Project” är ett omfattande projekt som startade 2009
Genetiska streckkoder gör att man teoretiskt kan utveckla en DNA-läsare så att man kan se vilken växt man har framför sig om man kopplar upp informationen till en databas.

Läs mer på:

A simple and rapid method for the preparation of plant genomic DNA for PCR analysis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC333874/?page=1

http://www.genteknik.se/sv/vaxters-arvsmassa-ger-inblick-i-evolutionen