Analysera djurs DNA

Det är möjligt att identifiera olika arter genom unika DNA-sekvenser – genetiska streckkoder. Varje däggdjursceller har samma gener, men utför olika funktioner. Det är möjligt att artbestämma djur med DNA och även göra könsbestämningar. Det går att plocka ut DNAt från blod, kött, päls etc. Syftet med att testa DNA hos djur kan vara jaktbrott, hur nya arter utvecklas, matkontroll eller artbestämning men historikerna använder djur DNA för att analysera hur populationer är besläktade. Statens Kriminaltekniska laboratorium gör DNA tester när det handlar om jakt och faunabrott.

På nätet finns det mängder av företag som erbjuder den här typen av tjänster och tyvärr finns det tester som inte är tillförlitliga utan bara ett sätt att tjäna pengar på och jag tror att det finns veterinärer som erbjuder den här typen av tjänster. Exempel på tester Wisdom Panel blod test.

Genetiska tester av hästar och hundar
Husdjursgenetiska laboratoriet utför härstamningskontroller där hästars och hundars släktskap

Artbestämning av djur med DNA

Naturhistoriska riksmuseet är med i ett globalt projekt för att skapa en DNA-katalog över världens arter.

Schimpansen, vår närmaste släkting, har till 99 procent samma gener som människan. Det går att artbestämma ett djur genom enstaka celler från djuret eller växten. Genen COI passar mycket bra för detta eftersom denna genen sitter i mitokondrierna som har en central roll i förbränningsprocessen. DNA streckkodning är en teknik för att karakterisera arter av organismer med hjälp av en kort DNA-sekvens från dess position i genomet. DNA-sekvenser streckkod är kort i förhållande till hela genomet och de kan erhållas relativt snabbt och billigt.

Det finns streckkoder för:

  • Fiskar
  • Fåglar
  • Pestsmitta

Läs mer i konsortiumet för barcoding

Life Technologies Corp avdelning Ion Torrent har tex utvecklat en DNA reader som de kallar Ion Proton Sequencer för laboratorium. Läs artikel här

Könsbestämma djur
Du kan t.ex. se vilket kön en papegoja har. När man DNA analyser fåglar tar man fjädrar från fågeln som skickas in till laboratorium.

Historiska utredningar kring djurs DNA
Max-planck universitetet i Leipszig har gjort uppmärksammade DNA analyser av 2 olika arter av löss bla klädlusen för att få en uppfattning när separationen mellan människa och schimpans började.

Somatisk kärnöverföring – används vid kloning exempelvis fåret Dolly
Human Embryonic Stem Cells Derived by Somatic Cell Nuclear Transfer
Ladda ner dokument