Forskarna har utvecklat CRISPR-SKIP en ny effektivare CRISPR metod

CRISPR-SKIP är mer precis än traditionell CRISPR.  CRISPR gen editering har revolutionerat biomedicin och bioteknologi genom att  att konstruera gener i levande celler. Nu presenteras en mångsidigare metod som kallas CRISPR-Skip. Metoden kan användas för att kontrollera hur gener uttrycks och regleras. CRISPR-Skip använder cytidin deaminaes Single-Base redaktörer. För behandlingar av tillstånd som orsakas av…


Continue reading →

Ny cell upptäckt som kan påverka cystisk fibros

Upptäckten av en ny typ av cell kan i grunden förändra hur cystisk fibros forskare utvecklar botemedel mot Cystisk fibros som är en ärftlig sjukdom. Cystisk fibros är  en ovanlig sjukdom som innebär att det slem som finns på kroppens slemhinnor är tjockare och segare än det ska vara. Ett papper som publiceras i vetenskapsmagasinet Nature beskriver…


Continue reading →

Typ 2 diabetes och fetma kan snart botas med genterapi

diabetes

Ny forskning visar att genterapi kan vända markörer av typ 2 diabetes och fetma hos möss. Resultatet visar att små förändringar av våra gener kommer snart ha möjlighet att vända på metabola sjukdomar som fetma och typ 2-diabetes hos människor. Det totala antalet fall av diabetes är på uppgång globalt. I hela världen är situationen alarmerande…


Continue reading →

Alzheimer – genetisk testning, behandlingsformer och mediciner

Vad är Alzheimer? Många äldre tycker att en diagnos av Alzheimers sjukdom är den sak som skrämmer dem mest kring framtiden. Alzheimers är en progressiv hjärnsjukdom som kännetecknas av ökad glömska och förvirring, som så småningom resulterar att man tappar sin självständighet och i slutändan sig själv. Patienter med långt gången Alzheimers är ofta oförmögna…


Continue reading →

Forskare skapade konstgjorda syntetiska embryon

mus forskning

I ett genombrott som omdefinierar hur livet kan skapas har embryologer vid University of Cambridge i Storbritannien arbetat med mus embryon från stamceller. De är syntetiska embryon som varken använder ägg eller spermier. Bara celler plockade från ett annat embryo. Varför det är ett genombrott? Konstgjorda embryon kommer att göra det lättare för forskare att…


Continue reading →

Neandertalare släkt med moderna människor

DNA från en tidig neanderthalare ger en tidslinje för hur den moderna människan spreds från Afrika. Mitokondrie-DNA från neanderthalare som dog i schwabiska Jura i dagens sydvästra Tyskland visar att neandertalmänniskan hade genetiska drag från afrikanska hominider som är nära besläktade till moderna människor för mer än 220 000 år sedan. Forskargruppen leds av forskare…


Continue reading →

Första mänskliga embryot med DNA redigering och CRISPR

Forskarna korrigerade gen för hjärtfel Amerikanskaforskare har framgångsrikt redigerat DNA från mänskliga embryon för att radera ett ärftligt hjärtfel. Detta är första gången man framgångsrikt har reparerat bristfällig DNA i ett levande embryo. Forskarna sade i intervjuer i veckan att de anser att deras arbete är mycket grundläggande. Embryona tilläts växa för bara några dagar, och det var aldrig någon avsikt att implantera dem för att skapa graviditet. Men de erkände också att de kommer att fortsätta att utveckla tekniken med slutmålet att kunna ”korrigera” sjukdomsframkallande gener i embryon som utvecklas till spädbarn. Detaljer offentliggjordes i ett research-papper i tidskriften Nature. Experimentet är det senaste exemplet på hur verktyget CRISPR använts vilket är en typ av”molekylära saxar”. Forskarna kan potentiellt stoppa genetiska sjukdomar hos människor innan de föds även, enligt den internationella forskargruppen. I studien, där ett forskarlag från Oregon Health och Science…


Continue reading →

GMO – genetiskt modifierade organismer

GMO är genetiskt modifierade organismer, är organismer där man på ett målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper man vill ha. Tekniken är kontroversiell och i Sverige har man varit restriktiv och genetiskt modifierade organismer (GMO) har än så länge bara satts ut i naturen under olika begränsade fältförsök. En vanlig metod…


Continue reading →