Browsing: Stamceller

Vad är stamceller och varför är de viktiga?

Stamceller kan utvecklas till många olika celltyper i kroppen under sin tillväxt. I många vävnader fungerar de som ett slags inre reparationssystem. När en stamceller delas har varje ny cell potential att förbli en stamcell eller bli en annan typ av cell med en mer specialiserad funktion, till exempel en muskelcell, en röd blodkropp eller en hjärncell.

Stamceller har två viktiga egenskaper. Först kan cellerna förnya sig genom celldelning, ibland efter långa perioder av inaktivitet. För det andra under vissa fysiologiska villkor kan de förmås a att bli vävnadsspecifika celler med specialfunktioner.

Tills nyligen har forskare främst arbetat med två sorters stamceller från djur och människor: embryonala stamceller och icke-”somatiska” eller ”vuxna” stamceller.  Under 2006 gjorde forskare ett genombrott genom att identifiera förhållanden som tillät vissa specialiserade vuxna celler att ”omprogrammeras” genetiskt för att anta ett stamcells-liknande tillstånd. Denna nya typ av stamceller kallas inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs)

Med tanke på deras unika regenereringsförmåga har stamcellerna potentialer för behandling av sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar. Dessa nya cellbaserade terapierna för att behandla sjukdomar kallas regenerativ eller reparativ medicin.

Laboratoriestudier av stamceller gör det möjligt för forskare att lära sig om cellernas väsentliga egenskaper och vad skiljer dem från specialiserade celltyper.