Mänsklig åldrande och genetik

0

Mänsklig åldrande och genetik:

Människans livslängd är komplex och man har börjat studera de genetiska förutsättningarna även om data har varit begränsad. Djurmodeller antyder antyder att insulin/IGF-1 är något som påverkar åldrandet och livslängden.

Mycket talar för att det finns gener som påverkar livslängden hos människor för att få ett långt liv. Genetisk variation inom FOXO3A genen har visat sig vara starkt associerat med människans livslängd.
Man har forskats om hur olika gener påverkar åldrandet i den sk Hawaii studien och fann att Foxo-genen har stor betydelse.

  • Om man har en FoxO-genen så är chansen dubbelt så hög att bli 100 år.
  • Bara 1o procent har 2 stycken Foxo-gener vilket tredubblar möjligheten att bli 100 år.

Långlivade män visar också flera andra fenotyper som är kopplade till ett hälsosamt åldrande , bland annat lägre förekomst av cancer och hjärt-och kärlsjukdomar , bättre hälsa och hög kognitiv funktion. Flera av dessa åldrande fenotyper var förknippade med FOXO3A genen . Långlivade män uppvisade också flera biologiska markörer som tyder på ökad insulinkänslighet och detta var förenat med homozygositet för FOXO3A GG -genotypen .

En uppmärksammad svensk studie upptäckte att morföräldrars erfarenhet av välmående hade positiva konsekvenser för livslängden på kommande två generationer.

Även icke – genetiska faktorer , inklusive kost , fysisk aktivitet , hälsovanor och psykosociala faktorer är viktiga faktorer för livslängden, men kanske upp till 50 % av variationen i människans livslängd förklaras av genetiska skillnader. Flera studier tyder på att omkring 25 % av variationen i människans livslängd kan förklaras av genetiska faktorer , men i populationer med större antal exceptionella överlevande , kan det genetiska bidraget till livslängden vara mycket högre .

Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2544566/


Share.

About Author

På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.

Comments are closed.