Vad är DNA sekvensering – olika metoder

Dna-sekvensering är den process som används för att med biokemiska metoder bestämma ordningen av kvävebaserna (nukleotiderna) adenin, guanin, cytosin och tymin i dna. Det första steget i DNA sekvensering är att få ut DNA från cellen vilket kan göras mekaniskt eller kemiskt. Personen som undersöker DNA skickar proverna till ett labb eftersom utrustningen är dyr och kräver specialistkompetens.

Det finns olika metoder för DNA sekvensering

  • Sanger-dideoxy-metoden är den vanligaste metoden och har fått stor spridning.
  • Pyrosekvensering
  • Shotgun sequencing (gör det möjligt att sekvensera hela genom)
  • NGS-teknik och plattformar- nästa generations sekvensteknologi

Det går att bestämma DNA-sekvenser (sekvensera) på flera tusen baspar på några timmar. Nästa generationen och tredje generationens sekvenserings tekniker har börjat få stora effekter inom den biologiska forskningen. Det finns fortfarande stora utmaningar vilket man i dagsläget löser genom att använda parallella tekniker.

I januari 2014 meddelade det genomiska sekvenseföretaget Illumina att det hade utvecklat en desktop sekvenser som kan kartlägga det mänskliga genomet till en så låg kostnad som $1000. Det är ungefär en tiondel av kostnaden för nuvarande sekvenseringsteknik. På sikt innebär det att biotekniska startups kommer ha råd med kvalificerad högteknologisk utrustning, och med det, kommer de att kunna peka ut de genetiska mutationer som orsakar vissa sjukdomar. På sikt kommer företagen kunna utveckla diagnostiska verktyg och terapeutiska läkemedel som riktas mot specifika mutationer.