Browsing: CRISPR

Vad är Crispr?

Med DNA redigering med Crispr-CAS9  kommer forskarna förändra den genetiska koden och eliminera sjukdomar. Crispr-Cas9 är en mycket lovande genredigerings teknik som kan utföra riktade och exakta ändringar i DNA med hjälp av en bakteriell enzym på ett kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt.

Vad är möjligt med Crispr?

Crispr, kommer på sikt konvergera med vardagliga medicin, stora jordbruk och artificiell intelligens och påverka framtiden för allt liv på vår planet. Möjligheterna är enorma med denna teknik som och tekniken som även kallas för genetisk kirurgi gör det möjligt att utveckla betydligt effektivare läkemedel, förändra cancerbehandlingar och lösa den globala svälten.

Det finns knappast några begränsningar med den nya tekniken som man tror kan bota ärftliga sjukdomar. Det sker klinisk forskning kring sjukdomar som HIV, leukemi och olika sorts cancer. Tekniken lanserades bland forskare som Esvelt 2014 men har framförallt blivit populär att forska kring i Kina och USA.

CRISPR
0

Första mänskliga embryot med DNA redigering och CRISPR

Forskarna korrigerade gen för hjärtfel Amerikanskaforskare har framgångsrikt redigerat DNA från mänskliga embryon för att radera ett ärftligt hjärtfel. Detta är första gången man framgångsrikt har reparerat bristfällig DNA i ett levande embryo.…


CRISPR
0

Vad är Crispr?

Med DNA redigering med Crispr-CAS9  hoppas forskarna förändra den genetiska koden och eliminera sjukdomar läs…