Vad är Crispr?

Med DNA redigering med Crispr-CAS9  hoppas forskarna förändra den genetiska koden och eliminera sjukdomar läs mer om tekniken Tekniken bygger på ett verktyg som...

Autosomalt DNA

Vad är Autosomalt DNA (atDNA)? Autosomalt DNA är DNA från en av våra kromosomerna i cellkärnan. Allmänhet utesluts könskromosomer. Människan har 22 par autosoma...