Autosomalt DNA

Vad är Autosomalt DNA (atDNA)? Autosomalt DNA är DNA från en av våra kromosomerna i cellkärnan. Allmänhet utesluts könskromosomer. Människan har 22 par autosoma...