Biohacking

Vad är en biohackare? DIY Biologi där man utför experimentell forskning inom biologi och syntetisk biologi. Där har man utrustning som finns på universitet och ...

KCTD10

KCTD10 (kaliumkanalen tetra domän innehållande 10) är en proteinkodande gen. Enligt en del DNA-analyser som marknadsförs på den svenska marknaden sägs den ge vi...