Arkeologi och DNA forskning – Erik den Helige

0

Det beskrivs i Populär Arkeologi nr 2 2016 om hur man utforskat Erik den heliges ben i Uppsala vilket varit ett samarbete mellan olika forskningsdiscipliner.

Forskargruppen lade 2016 fram sitt resultat att de var till 90 % säkra på att det stämde att kvarlevorna var Erik den heliges. Resultatet baserades på en preliminär DNA-jämförelse med Magnus Ladulås, åldersbestämning av skelettet och kol-14-metoden.

  • DNA  analys och DNA teknik har utvecklats kring genetiken och den nya och snabbare sekvenseringstekniken. Det går att göra säkra analyser från mindre mängder och förstört (kontaminerat) DNA. aDNA analys visar släktskap.
  • Mätning av skelettet som visade att han var 171 cm.
  • Ortopedi
  • Röntgenläkare
  • Konsumption med isotopanalys som visade dieten och vad han åt. I Eriks fall visade den att han troligtvis tillbringade sina sista 10-15 år i Västergötland liknande barn i Varnhem.
  • Rättsmedicin
  • Kol 14 metoden
  • Datortomografi på Akademiska sjukhuset
  • DXA-mätningar (Dual-energy X-ray absorptiometry) för att mäta bentäthet och ta reda på benskörhet.
  • pQCT-mätningar

Share.

About Author

På dnaanalys.se skriver vi om DNA, DNA-tester och medicin teknik. Innehåll på denna webbplats bör inte användas som en ersättning för professionell medicinsk vård eller rådgivning. Användare med frågor om ett personliga hälsotillstånd bör rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal.

Comments are closed.