APOA2

APOA2 är en gen som marknadsförs att den bland annat visar hur kolhydrater och fett påverkar din kropp. Apolipoprotein A-II är ett protein som hos människa kodas av APOA2 genen. Denna gen kodar apolipoprotein (apo) A-II, som är den näst vanligast förekommande protein av lipoproteinpartiklar med hög densitet.

dnaanalys
Vi är ett contentmarketing företag som skriver om DNA och dna-tester.