Analysera släktskap och gentester

Vad är genforskning?

Genetik är vetenskapen inom biologin som studerar ärftligheten. Alla barn ärver gener från båda biologiska föräldrarna. Genforskning handlar om molekylär bioteknik om de genetiska informationen i cellerna i kroppen. Forskarna mäter mängden gener i något. Det kan tex handla om vad som ligger bakom en sjukdom.

Hur går DNA-testerna till?

DNA analyser används från ett släktforskarperspektiv för att analysera släktskap och säkerställa identiteter. Det går både att analysera moderskap och faderskap och dina gener påverkas av dina tidigare förfäder och mödrar. Forskarna tittar på de ställen i arvsanlagen som de vet varierar mellan olika människor, hur vissa bokstavssekvenser upprepas eller hur bokstäver bytts ut för identifiering av faderskapsmål och brottsbekämpning.
Med DNA analyser kan du hitta släktingar världen över och dina rötter ända upp till 70 000 år tillbaka i tiden.

National Geographics Genographic projekt

National Geographic har ett projekt där man ser på DNA om våra förfäder:
https://www.facebook.com/genographic

På Google har man även en hang-around
https://plus.google.com/u/0/events/cui7h7hmg3dhjflgbttnj404ao4

DNA och neandertalare

Är vi på något sätt släkt med neandertalarna?
Hur hänger vi och neandertalarna samman. Hur ser släktskapet ut.
Är ett av de mest spännande mysterierna kring vårt ursprung.

Forskare har sökt neandertalspår i vårt DNA som är en underbar informationsbärande molekyl. Den svenska genetikern Svante Pääbo har forskat kring att den moderna människan hade sex med neandertalare för mer än 50 000 år sedan. I stort sett alla utanför Afrika har släktskap med neandertalarna. Mellan 1,9-2.1% av arvsmassan hos folk med europeisk eller asiatisk härkomst kommer från neandertalare. Korsningarna kan ha skett för 60 000 år sedan när neandertalarna mötte den moderna människan.

Forskarna har också analyserat Denisovamänniskans DNA. Sammantaget finn ungefär 20-30% av Neandertalarnas DNA finns hos människor. Läs artikel.
Många av neandertals generna är kopplade till hud och hår exempelvis en gen som styr hudens pigment att det är ljust och att håret är rakt.

På faderslinjen kan man se på Y-kromosomen genom generationer – vilket badnaanalysra kan göras av män eftersom kvinnor saknar Y-kromosom.

 

Du gör ett DNA-test och det går att gå vidare med DNA-jämförelser som verktyg.

  • Ett faderskapstest kostar ungefär 1500 kronor att genomföra och det finns DNA tester som är rättsligt giltiga.
  • Mor och farföräldrerstest
  • Syskonskapstest utförs mellan 2 syskon.
  • Man kan få fram en okänd fader ur en släkt och därmed få ättlingar erkända (exempelvis Laestadiussläkten)

Faderskapstest kostar knappt 1300 kronor i Sverige
Bland svenska företag som utför faderskapstester finns DNAmedical, Dnatest och Pappatest